-->


HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Roma Antica: Viae, vici en clivi op het Forum Romanum

 
Op het Forum Romanum zijn, beginnen of eindigen de volgende wegen (viae), straatjes (vici) en bergstraten (clivi):
 1. Via Sacra
 2. Via Nova
 3. Clivus Capitolinus
 4. Clivus Argentarius
 5. Clivus Palatinus
 6. Vicus Tuscus
 7. Vicus Iugarius
 8. Argiletum

Vicus Tuscus:

Het begin van de Vicus Tuscus tussen de tempel van Castor en Pollux en de basilica Iulia
Het begin van de Vicus Tuscus tussen de tempel van Castor en Pollux en de basilica Iulia

De Vicus Tuscus (Etruskische weg) begint op het Forum tussen de basilica Iulia en de tempel van Castor en Pollux en gaat zuidelijk verder langs de westkantkant van de Palatijn en vormde de belangrijkste verbinding tussen het Forum en het Forum Boarium en het Circus Maximus en de westgrens van het Velabrum.

Er zijn verschillende overleveringen over het ontstaan van de naam:op grond van vermoedelijke Etruskische nederzettingen: a) mensen die vluchtten naar Rome van het verdrijven van Porsenna uit Aricia; b) mensen die de Romulus te hulp kwamen tegen Titus Tatius; c) werklui die naar Rome gekomen waren voor de bouw van de tempel van Iuppiter Maximus.
Waarschijnlijker dan deze "legendarische" verklaringen is dat het zijn naam dankt aan het feit dat de Vicus Tuscus het Forum en de Palatijn verbond met de Etruskische kant van de Tiber, waarmee een levendige handel bestond, eerst via de Cloaca-veerpont later via de pons Sublicius. Aan het begin van de Vicus Tuscus stond een zeer oud heiligdommetje van de Etruskische godheid Vortumnus.

Het was dus een zeer drukke straat met winkels van allerlei soort, vooral kleding, wierook en parfums. De straat had niet zo'n beste reputatie, enerzijds omdat de prijzen daar hoog waren, anderzijds omdat daar de mensen zichzelf verkochten.
Begin van de Cloaca Maxima die de Vicus Turscus grotendeels volgde
Begin van de Cloaca Maxima die de Vicus Turscus grotendeels volgde

Vicus Iugarius:

Het begin van de Vicus Iugarius aan de voet van de tempel van Saturnus
Het begin van de Vicus Iugarius aan de voet van de tempel van Saturnus

De Vicus Iugarius begon tussen de voet van de tempel van Saturnus en de basilica Iulia en liep over de flank van de Capitolinus naar de porta Carmentalis (bij het Forum Boarium) en zo de verbinding vormde met de voet van de Quirinalis en de wegen uit het Noorden, Noord-Ooosten en Oosten. Op deze wijze was de zeer belangrijke Via Salaria (zout-weg) verbonden waarlangs het zout aangevoerd werd uit de zoutpannen aan de oostkust. In de tijd dat er nog geen geld was werden de soldaten en mensen zelfs in zout (sal) uitbetaald, vandaar ons woord "salaris".

De overlevering is dat de Vicus Iugarius zijn naam ontleent aan een altaar van Iuno Iuga (Iuna als verbindster van huwelijken) dat langs deze weg stond.

Argiletum:

Het Argiletum beginnend tussen het Comitium en de basiica Aemilia
Het Argiletum eindigend tussen het Comitium en de basiica Aemilia

Argiletum: de straat tussen de Subura (de grote volkswijk) en het Forum, die daar binnenkwam tussen de Curia en de basilica Aemilia. Het eerste deel van Argiletum, dat omzoomd was door prive-woningen, was door Domitianus en Nerva veranderd tot het Forum Transitorium.

De naam was waarschijnlijk afgeleid van de klei (argilla) die daar vlakbij gedolven werd.
Het Argiletum voorbij het Forum Romanum
Het Argiletum voorbij het Forum Romanum
 
 
 
 
ROMA ANTICA
Forum Romanum
   plattegrond
Palatijn
   plattegrond
Capitolinus
   plattegrond
Colosseum vallei
   plattegrond

Keizerfora
   plattegrond

Forum Boarium e.o.
(S.Maria in Cosmedin eo)
   plattegrond
Circus Maximus/Thermen van Caracalla
   plattegrond

De muren van Rome
   plattegrond

De consulaire wegen
   plattegrond

Catacomben
   plattegrond
Het Marsveld
(Pantheon, pza Navona eo)
   plattegrond
De Aventijn
(S.Sabina, piramide eo)
   plattegrond
De "Colle Oppio"
(S.Clemente, Domus aurea)
   plattegrond
De Caelius
(S.Stefano rotondo eo)
   plattegrond

De Esquilijn
(S.Maria Maggiore eo)
   plattegrond
Quirinalis
(Thermen Diocletianus eo)
   plattegrond
De Pincio
(Spaanse trappen eo)
   plattegrond
De area v/h Vaticaan
(Engelenburcht eo)
   plattegrond

De Janiculus

   plattegrond
Trastevere
   plattegrond
De area v/d Laterani
(S.Giovanni in Laterano eo)
   plattegrond
De area van de S. Croce
(Porta Maggiore eo)
   plattegrond
De Tiber
   plattegrond

De Aquaducten
   plattegrond

Archaeologische musea
   
Testaccio
   plattegrond

Via Appia
   plattegrond

Lijst belangrijke monumenten


 
Monumenten op het Forum Romanum :
 1. Titusboog
 2. Antiquarium van het Forum
 3. Huis van Scaurus
 4. Basilica van Maxentius of Constantijn de Grote
 5. Horrea Vespasiani
 6. Middeleeuwse porticus
 7. Sacellum van Bacchus
 8. Domus Rex Sacrorum
 9. Tempel van Romulus
 10. Huis van de Vestaakse maagden
 11. Privé woning
 12. Archaïsche begraafplaats
 13. "Edicola"
 14. Tempel van Antoninus en Faustina
 15. Regia
 16. zie nr. 19
 17. Tempel van Divus Iulius
 18. Basilica Aemilia
 19. Porticus van Caius en Lucius Caesar
 20. Tabernae novae
 21. Rostra ad Divi Iulii
 22. Sacellum van Venus Cloacina
 23. Curia
 24. Comitium
 25. Lapis Niger
 26. Basis van Arcadius e.a.
 27. Basis van Mars
 28. Basis vd Decennalia
 29. Basis van ConstantiusII
 30. Rostra Vandalica
 31. Boog van Septimius Severus
 32. De Rostra
 33. Umbilicus Orbis
 34. Altaar van Saturnus
 35. Miliarium Aureum
 36. Tempel van Saturnus
 37. Tempel van Concordia
 38. Tabularium
 39. Tempel van Vespasianus
 40. Porticus van de Dei Consentes
 41. Basilica Iulia
 42. Zuil van Focas
 43. Plaveisel Inscriptie van Naevius
 44. Ficus, olijfboom en wijnstok
 45. zie bij 43
 46. Lacus Curtius
 47. Dolia (potten)
 48. Doliola (potjes)
 49. Erezuilen
 50. Boog van Augustus
 51. Tempel van Castor en Pollux
 52. Aula
 53. Horrea Agrippiana
 54. S. Maria Antiqua
 55. Oratorium van de 40 martelaren
 56. Lacus Iuturnae
 57. Tempel van Vesta
Viae, vici, clivi op Forum
A. Via Sacra
B. Clivus Argentarius
C. Argiletum
D. Via Nova
E. Vicus Tuscus
F. Clivus Capitolinus
G. Vicus Iugarius
Niet uit de oudheid of op Forum:
a. Ss. Martina e Luca
b. Ss. Cosma en Damiano
c. S. Francesca Romana
d. Carcer Mamertinus
e. basilica Argentaria (forum van Caesar)
f. Tempel van Venus en Roma

 naar de Mons Palatinus