-->


HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Roma Antica: Basilica Aemilia (Forum Romanum)

 
Basilica Aemilia
Basilica Aemilia
 
Resten van de oudste basilica Aemilia
Resten van de oudste basilica Aemilia
In de vloer gebrande munten met enk ele gave erbij
In de vloer gebrande munten met enk ele gave erbij
Gelegen tussen de tempel van Antoninus en Faustina en de Curia, werd begonnen met de bouw van de van de basilica (Fulvia-)Aemilia in opdracht van de censoren M. Fulvius Nobilior en M. Aemilius Lepidus in 179 v.C. op een bestaande constructie (de naam van de basilica is - zoals gebruikelijk - ontleend aan de familie-namen van de opdrachtgevers). In laat-republikeinse tijd werd het gebouw herhaaldelijk gerestaureerd door leden van de familie (gens) Aemilius; één van de beroemdste restauraties -in 78 v.C. - is toe te schrijven aan consul M. Aemilius Lepidus (naamgenoot van z'n voorganger), die aan de zijde van het Forum een facade liet bouwen versierd met afbeeldingen van zijn voorouders, bovendien liet hij zuilen van marmer uit Africa toevoegen aan de interne colonnade.

Nog andere werkzaamheden werden verricht in opdracht van leden van de familie Aemilius, maar met economische of financiële hulp van anderen: in 54 v.C. zijn de werkzaamheden verricht met financiering van de kant van Caesar; de werkzaamheden van 22 n.C. werden tot stand gebracht door tussenkomst van Tiberius. De laatste restauratie werd uitgevoerd in de eerste helft van de 5e eeuw n.C. nodig ten gevolge van een aanzienlijke schade geleden door een brand (te verbinden met de plundering van Rome in 410 n.C.). Hoewel het meerdere malen veranderingen heeft ondergaan is het het enige gebouw van dit type uit de republikeinse tijd. De drie ingangen van de basilica openen zich naar de porticus van Caius en Lucius Caesar.

Bij de korte westelijke zijde (aan de kant van de Curia) zijn, onder een modern afdak, resten te zien van de oudste funderingsmuren en bases van de zuilen in blokken van tufsteen; deze fundamenten maken duidelijk dat de basilica vanaf het begin drie schepen/beuken had, met de zuilenrijen die de zijbeuken afbakenen langs dezelfde lijn van de latere zuilenrijen (restauratie van 78 v.C.) De overgebleven structuur echter heeft vier schepen met twee kleinere aan de noordzijde en één aan de zuidzijde, terwijl het centrale schip (de grootste) een verdieping hoger ging waar zich grote ramen bevonden met het doel het inwendige te verlichten.
Het fries van de basilica Aemilia met de mythische voorstellingen
Het fries van de basilica Aemilia met de mythische voorstellingen

Van groot belang zijn het plaveisel met platen van marmer - te dateren na de brand van 14 v.C. - en de reliëfs uit laat-republikeinse tijd met mythische voorstellingen, verbonden met het ontstaan van Rome en met de familie Aemilius, die de architraaf van het centrale schip over de hele lengte (185 m.) versierden. Hiervan zijn slechts weinig fragmenten overgebleven, die worden bewaard in het Antiquarium Forense. (Een gipsafgietsel van één ervan - de Sabijnse maagdenroof - staat opgesteld in de noordoosthoek van de basilica, bij de tempel van Antoninus en Faustina.)
De tabernae novae bij de basilica Aemilia
De tabernae novae bij de basilica Aemilia
 
 
 
 
 
 

 

ROMA ANTICA
Forum Romanum
   plattegrond
Palatijn
   plattegrond
Capitolinus
   plattegrond
Colosseum vallei
   plattegrond

Keizerfora
   plattegrond

Forum Boarium e.o.
(S.Maria in Cosmedin eo)
   plattegrond
Circus Maximus/Thermen van Caracalla
   plattegrond

De muren van Rome
   plattegrond

De consulaire wegen
   plattegrond

Catacomben
   plattegrond
Het Marsveld
(Pantheon, pza Navona eo)
   plattegrond
De Aventijn
(S.Sabina, piramide eo)
   plattegrond
De "Colle Oppio"
(S.Clemente, Domus aurea)
   plattegrond
De Caelius
(S.Stefano rotondo eo)
   plattegrond

De Esquilijn
(S.Maria Maggiore eo)
   plattegrond
Quirinalis
(Thermen Diocletianus eo)
   plattegrond
De Pincio
(Spaanse trappen eo)
   plattegrond
De area v/h Vaticaan
(Engelenburcht eo)
   plattegrond

De Janiculus

   plattegrond
Trastevere
   plattegrond
De area v/d Laterani
(S.Giovanni in Laterano eo)
   plattegrond
De area van de S. Croce
(Porta Maggiore eo)
   plattegrond
De Tiber
   plattegrond

De Aquaducten
   plattegrond

Archaeologische musea
   
Testaccio
   plattegrond

Via Appia
   plattegrond

Lijst belangrijke monumenten


 
Monumenten op het Forum Romanum :
 1. Titusboog
 2. Antiquarium van het Forum
 3. Huis van Scaurus
 4. Basilica van Maxentius of Constantijn de Grote
 5. Horrea Vespasiani
 6. Middeleeuwse porticus
 7. Sacellum van Bacchus
 8. Domus Rex Sacrorum
 9. Tempel van Romulus
 10. Huis van de Vestaakse maagden
 11. Privé woning
 12. Archaïsche begraafplaats
 13. "Edicola"
 14. Tempel van Antoninus en Faustina
 15. Regia
 16. zie nr. 19
 17. Tempel van Divus Iulius
 18. Basilica Aemilia
 19. Porticus van Caius en Lucius Caesar
 20. Tabernae novae
 21. Rostra ad Divi Iulii
 22. Sacellum van Venus Cloacina
 23. Curia
 24. Comitium
 25. Lapis Niger
 26. Basis van Arcadius e.a.
 27. Basis van Mars
 28. Basis vd Decennalia
 29. Basis van ConstantiusII
 30. Rostra Vandalica
 31. Boog van Septimius Severus
 32. De Rostra
 33. Umbilicus Orbis
 34. Altaar van Saturnus
 35. Miliarium Aureum
 36. Tempel van Saturnus
 37. Tempel van Concordia
 38. Tabularium
 39. Tempel van Vespasianus
 40. Porticus van de Dei Consentes
 41. Basilica Iulia
 42. Zuil van Focas
 43. Plaveisel Inscriptie van Naevius
 44. Ficus, olijfboom en wijnstok
 45. zie bij 43
 46. Lacus Curtius
 47. Dolia (potten)
 48. Doliola (potjes)
 49. Erezuilen
 50. Boog van Augustus
 51. Tempel van Castor en Pollux
 52. Aula
 53. Horrea Agrippiana
 54. S. Maria Antiqua
 55. Oratorium van de 40 martelaren
 56. Lacus Iuturnae
 57. Tempel van Vesta
Viae, vici, clivi op Forum
A. Via Sacra
B. Clivus Argentarius
C. Argiletum
D. Via Nova
E. Vicus Tuscus
F. Clivus Capitolinus
G. Vicus Iugarius
Niet uit de oudheid of op Forum:
a. Ss. Martina e Luca
b. Ss. Cosma en Damiano
c. S. Francesca Romana
d. Carcer Mamertinus
e. basilica Argentaria (forum van Caesar)
f. Tempel van Venus en Roma

 naar de Mons Palatinus