-->


HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Roma Antica: Boog van Septimius Severus (Forum Romanum)

 
Boog van Septimius Severus (forumzijde)
Boog van Septimius Severus (forumzijde)

Tussen de Rostra en de Curia rijst de imposante boog van Septimius Severus op. Het is een boog met drie doorgangen, 20,88 m. hoog, 23,27 m. breed en 11,20 m. diep. Hij is gebouwd in 203 nC, zoals uit de inscriptie blijkt, om de overwinning van de keizer op de Parthen te vieren.
De beide zijdoorgangen waren met treden en alleen toegankelijk voor voetgangers. De middendoorgang was toegankelijk voor wagens en overspant de Via Sacra. Door deze doorgang trokken de triomftochten, komende van de boog van Titus, verder omhoog naar de grote tempel van Iuppiter om een deel van de buit te offeren.
De boog, geheel bekleed met marmer, is geflankeerd door corinthische zuilen op hoge voetstukken, bekroond met een hoge architraaf, waarop aan beide zijden de wij-inscriptie goed bewaard is gebleven. (Deze is het best te lezen vanaf het Capitool of Tabularium, zie onderaan).
Boog van Septimius Severus (Capitoolzijde)
Boog van Septimius Severus (Capitoolzijde)

De voor- en achterkant worden verlevendigd door vier Corinthische zuilen (detail zie afb. I). De zeer rijke versiering omvat:
-- figuur van Mars aan weerszijden in het "slot" van de centrale boog met daarnaast Victoriae (overwinningsgodinnen) met trofeeën, aan hun voeten de personificaties van de vier seizoenen. (detail zie afb. II)
-- in het "slot" van de kleine zijbogen 4 godheden, 2 goden en 2 godinnen; aan weerszijden daarvan zijn riviergoden. Direct boven de kleine bogen en onder panelen met reliefs, bevindt zich een klein doorlopend fries, dat de triomftocht van de keizer weergeeft. (Zie afbeeldingen hierboven en detail afb. IV).
-- Op de voetstukken van de zuilen staan op de drie vrije zijden Romeinse soldaten met krijgsgevangenen afgebeeld. (detail zie afb. III).

De meest belangrijke en originele decoratie echter bestaat uit de vier schitterende panelen (3,92 x 4,72 m.) boven de kleine bogen. De voorstelling begint op op het linkerpaneel van de forumzijde en loopt rond van links naar rechts. Het lezen van de reliefs zelf loopt van beneden naar boven:
-- paneel I: (nogal slecht bewaard gebleven); 3 verhaallijnen.
-- paneel II: 3 verhaallijnen.
-- paneel III: 2 verhaallijnen. (detail zie afb. V): Onder: Aanval op de stad Seleucia aan de Tigris en vlucht van de Parthen. Boven: Overgave van Seleucia en onderwerping van de Parthen aan de keizer.
-- paneel IV: 2 verhaallijnen

De Inscriptie: zie ook onder bij afb. VI.
Afb. I: kapiteel van een van de Corintische zuile
Afb. I: kapiteel van een van de Corintische zuilen

Afb. II: de middenboog

Afb.III: Voetstuk met Romeinse soldaten en krijgsgevangenen
Afb.III: Voetstuk met Romeinse soldaten en krijgsgevangenen

Afb. IV: Boven de kleine boog Capitoolzijde links
Afb. IV: Boven de kleine boog Capitoolzijde links

Afb. V: paneel boven de kleine boog Capitoolzijde links
Afb. V: paneel boven de kleine boog Capitoolzijde links

Afb. VI: de wij-inscriptie aan de Forumzijde
Afb. VI: de wij-inscriptie aan de Forumzijde

In de vierde regel zijn de naam en titel van Geta (de tweede zoon van Septimius Severus), die er oorspronkelijk stonden, door Caracalla vervangen door de woorden "optimis fortissimisque principibus", omdat Caracalla in de strijd om de opvolging, zijn broer Geta had laten vermoorden en de nagedachtenis aan Geta dus wilde vernietigen. (Ook is op de binnenkant van de boog der geldwisselaars de afbeelding van Geta naast die van Caracalla weggebeiteld.).

Voor de volledige inscriptie en vertaling zie hier.

 
ROMA ANTICA
Forum Romanum
   plattegrond
Palatijn
   plattegrond
Capitolinus
   plattegrond
Colosseum vallei
   plattegrond

Keizerfora
   plattegrond

Forum Boarium e.o.
(S.Maria in Cosmedin eo)
   plattegrond
Circus Maximus/Thermen van Caracalla
   plattegrond

De muren van Rome
   plattegrond

De consulaire wegen
   plattegrond

Catacomben
   plattegrond
Het Marsveld
(Pantheon, pza Navona eo)
   plattegrond
De Aventijn
(S.Sabina, piramide eo)
   plattegrond
De "Colle Oppio"
(S.Clemente, Domus aurea)
   plattegrond
De Caelius
(S.Stefano rotondo eo)
   plattegrond

De Esquilijn
(S.Maria Maggiore eo)
   plattegrond
Quirinalis
(Thermen Diocletianus eo)
   plattegrond
De Pincio
(Spaanse trappen eo)
   plattegrond
De area v/h Vaticaan
(Engelenburcht eo)
   plattegrond

De Janiculus

   plattegrond
Trastevere
   plattegrond
De area v/d Laterani
(S.Giovanni in Laterano eo)
   plattegrond
De area van de S. Croce
(Porta Maggiore eo)
   plattegrond
De Tiber
   plattegrond

De Aquaducten
   plattegrond

Archaeologische musea
   
Testaccio
   plattegrond

Via Appia
   plattegrond

Lijst belangrijke monumenten


 
Monumenten op het Forum Romanum :
 1. Titusboog
 2. Antiquarium van het Forum
 3. Huis van Scaurus
 4. Basilica van Maxentius of Constantijn de Grote
 5. Horrea Vespasiani
 6. Middeleeuwse porticus
 7. Sacellum van Bacchus
 8. Domus Rex Sacrorum
 9. Tempel van Romulus
 10. Huis van de Vestaakse maagden
 11. Privé woning
 12. Archaïsche begraafplaats
 13. "Edicola"
 14. Tempel van Antoninus en Faustina
 15. Regia
 16. zie nr. 19
 17. Tempel van Divus Iulius
 18. Basilica Aemilia
 19. Porticus van Caius en Lucius Caesar
 20. Tabernae novae
 21. Rostra ad Divi Iulii
 22. Sacellum van Venus Cloacina
 23. Curia
 24. Comitium
 25. Lapis Niger
 26. Basis van Arcadius e.a.
 27. Basis van Mars
 28. Basis vd Decennalia
 29. Basis van ConstantiusII
 30. Rostra Vandalica
 31. Boog van Septimius Severus
 32. De Rostra
 33. Umbilicus Orbis
 34. Altaar van Saturnus
 35. Miliarium Aureum
 36. Tempel van Saturnus
 37. Tempel van Concordia
 38. Tabularium
 39. Tempel van Vespasianus
 40. Porticus van de Dei Consentes
 41. Basilica Iulia
 42. Zuil van Focas
 43. Plaveisel Inscriptie van Naevius
 44. Ficus, olijfboom en wijnstok
 45. zie bij 43
 46. Lacus Curtius
 47. Dolia (potten)
 48. Doliola (potjes)
 49. Erezuilen
 50. Boog van Augustus
 51. Tempel van Castor en Pollux
 52. Aula
 53. Horrea Agrippiana
 54. S. Maria Antiqua
 55. Oratorium van de 40 martelaren
 56. Lacus Iuturnae
 57. Tempel van Vesta
Viae, vici, clivi op Forum
A. Via Sacra
B. Clivus Argentarius
C. Argiletum
D. Via Nova
E. Vicus Tuscus
F. Clivus Capitolinus
G. Vicus Iugarius
Niet uit de oudheid of op Forum:
a. Ss. Martina e Luca
b. Ss. Cosma en Damiano
c. S. Francesca Romana
d. Carcer Mamertinus
e. basilica Argentaria (forum van Caesar)
f. Tempel van Venus en Roma

 naar de Mons Palatinus