-->


HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Roma Antica: Lacus Curtius (Forum Romanum)

 
het lacus Curtius (overzicht)
Afb. 1: het lacus Curtius (overzicht)

Vlakbij de zuil van Phocas geeft een trapeziumvormig puteal (een door de bliksem getroffen plaats waaromheen een muurtje gezet is) de plaats aan van het Lacus Curtius, laatste overblijfsel van het oorspronkelijke moeras, dat het Forum was. (zie afb. 3 onder)

Het ontleent zijn naam Marcus Curtius, die volgens de legende zich in 362 v.C. in volle wapenrusting en op zijn paard in de gapende kloof stortte, die dwars over het Forum ontstaan was en zich - volgens het orakel - pas zou sluiten als de Romeinen het beste wat ze hadden erin geofferd zouden hebben. (In een Sabijnse variant van de legende heette hij Mezius Curtius)(zie afb. 4 onder)

Naast deze - meest populaire - legende is er nog een andere: in 445 v.C. ontstond hier een kloof door inslag van de bliksem en heeft consul Caius Curtius er een puteal omheen gelegd om zo voor eeuwig deze plaats te markeren.

Dat deze plaats door de eeuwen heen als heilig beschouwd werd, daarvan getuigen de plaveisels uit verschillende tijden, die nu nog intact zijn: één van tufsteen uit de republikeinse tijd en twee van travertijn respectievelijk uit de tijd van Caesar en Augustus. (zie afbeelding 2 rechts)

het lacus Curtius (detail van de 3 lagen plaveisel)
Afb. 2: het lacus Curtius (detail van de 3 lagen plaveisel)

het lacus Curtius ( het "bassin", de overgebleven opening)
Afb. 3: het lacus Curtius ( het "bassin", de overgebleven opening)

het lacus Curtius (detail van het relief van de sprong van Marcus Curtius)
Afb. 4: het lacus Curtius (detail van het relief van de sprong van Marcus Curtius)

 
 
 
 
ROMA ANTICA
Forum Romanum
   plattegrond
Palatijn
   plattegrond
Capitolinus
   plattegrond
Colosseum vallei
   plattegrond

Keizerfora
   plattegrond

Forum Boarium e.o.
(S.Maria in Cosmedin eo)
   plattegrond
Circus Maximus/Thermen van Caracalla
   plattegrond

De muren van Rome
   plattegrond

De consulaire wegen
   plattegrond

Catacomben
   plattegrond
Het Marsveld
(Pantheon, pza Navona eo)
   plattegrond
De Aventijn
(S.Sabina, piramide eo)
   plattegrond
De "Colle Oppio"
(S.Clemente, Domus aurea)
   plattegrond
De Caelius
(S.Stefano rotondo eo)
   plattegrond

De Esquilijn
(S.Maria Maggiore eo)
   plattegrond
Quirinalis
(Thermen Diocletianus eo)
   plattegrond
De Pincio
(Spaanse trappen eo)
   plattegrond
De area v/h Vaticaan
(Engelenburcht eo)
   plattegrond

De Janiculus

   plattegrond
Trastevere
   plattegrond
De area v/d Laterani
(S.Giovanni in Laterano eo)
   plattegrond
De area van de S. Croce
(Porta Maggiore eo)
   plattegrond
De Tiber
   plattegrond

De Aquaducten
   plattegrond

Archaeologische musea
   
Testaccio
   plattegrond

Via Appia
   plattegrond

Lijst belangrijke monumenten


 
Monumenten op het Forum Romanum :
 1. Titusboog
 2. Antiquarium van het Forum
 3. Huis van Scaurus
 4. Basilica van Maxentius of Constantijn de Grote
 5. Horrea Vespasiani
 6. Middeleeuwse porticus
 7. Sacellum van Bacchus
 8. Domus Rex Sacrorum
 9. Tempel van Romulus
 10. Huis van de Vestaakse maagden
 11. Privé woning
 12. Archaïsche begraafplaats
 13. "Edicola"
 14. Tempel van Antoninus en Faustina
 15. Regia
 16. zie nr. 19
 17. Tempel van Divus Iulius
 18. Basilica Aemilia
 19. Porticus van Caius en Lucius Caesar
 20. Tabernae novae
 21. Rostra ad Divi Iulii
 22. Sacellum van Venus Cloacina
 23. Curia
 24. Comitium
 25. Lapis Niger
 26. Basis van Arcadius e.a.
 27. Basis van Mars
 28. Basis vd Decennalia
 29. Basis van ConstantiusII
 30. Rostra Vandalica
 31. Boog van Septimius Severus
 32. De Rostra
 33. Umbilicus Orbis
 34. Altaar van Saturnus
 35. Miliarium Aureum
 36. Tempel van Saturnus
 37. Tempel van Concordia
 38. Tabularium
 39. Tempel van Vespasianus
 40. Porticus van de Dei Consentes
 41. Basilica Iulia
 42. Zuil van Focas
 43. Plaveisel Inscriptie van Naevius
 44. Ficus, olijfboom en wijnstok
 45. zie bij 43
 46. Lacus Curtius
 47. Dolia (potten)
 48. Doliola (potjes)
 49. Erezuilen
 50. Boog van Augustus
 51. Tempel van Castor en Pollux
 52. Aula
 53. Horrea Agrippiana
 54. S. Maria Antiqua
 55. Oratorium van de 40 martelaren
 56. Lacus Iuturnae
 57. Tempel van Vesta
Viae, vici, clivi op Forum
A. Via Sacra
B. Clivus Argentarius
C. Argiletum
D. Via Nova
E. Vicus Tuscus
F. Clivus Capitolinus
G. Vicus Iugarius
Niet uit de oudheid of op Forum:
a. Ss. Martina e Luca
b. Ss. Cosma en Damiano
c. S. Francesca Romana
d. Carcer Mamertinus
e. basilica Argentaria (forum van Caesar)
f. Tempel van Venus en Roma

 naar de Mons Palatinus