-->


HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Roma Antica: Tabularium (Forum Romanum)

 
Tabularium met het palazzo Senatorio
Tabularium met het palazzo Senatorio

Het Tabularium bevindt zich op de Mons Capitolinus, of beter gezegd tegen de helling ervan aan onder het huidige Palazzo Senatorio, waarvan het Tabularium het fundament vormt. Het Tabularium was in de Romeinse het staatsarchief. Het werd gebouwd door een architect uit Ostia, Lucius Cornelius, in 79 vC., in opdracht van de Senaat en op kosten van consul Lutatius Catullus. Het gebouw is 73,6 m. lang en is gebouwd in regelmatige rijen van tufstenen blokken, omhoogrijzend van de fundering tot aan het plein op de heuvel erachter (piazza dell' Asylum).

In de muur bevinden zich zes kleine vensters, die corresponderen met een reeks vertrekken, te bereiken via een trap, die nog goed bewaard gebleven is. Deze trap leidde naar beneden vanaf een poort, die later gesloten werd op het moment van de bouw van de tempel van Vespasianus en Titus. Tegenwoordig komt men in het Tabularium via de onderaardse corridor die de Capitolijnse musea verbindt.

Aan de zijde van het Forum laat het Tabularium zijn oorspronkelijke vorm met tien bogen nog zien. Drie daarvan zijn hedentendage nog zichtbaar, van de rest kan men zien waar ze gezeten hebben. Alle bogen waren ingekaderd door Dorische halfzuilen van travertijn en peperijn met kapitelen, architraaf, en een fries met metopen en triglyfen in travertijn. Achter de bogen bevond zich een galerij onderverdeeld in sectoren die telkens begonnen bij iedere boog in de Middeleeuwen gebruikt als zoutopslagplaats.

Boven deze galerij was nog een verdieping met een zuilengang gevormd door corinthische zuilen van travertijn.

Tabularium van dichterbij
Tabularium van dichterbij
 
 
 
 
 
ROMA ANTICA
Forum Romanum
   plattegrond
Palatijn
   plattegrond
Capitolinus
   plattegrond
Colosseum vallei
   plattegrond

Keizerfora
   plattegrond

Forum Boarium e.o.
(S.Maria in Cosmedin eo)
   plattegrond
Circus Maximus/Thermen van Caracalla
   plattegrond

De muren van Rome
   plattegrond

De consulaire wegen
   plattegrond

Catacomben
   plattegrond
Het Marsveld
(Pantheon, pza Navona eo)
   plattegrond
De Aventijn
(S.Sabina, piramide eo)
   plattegrond
De "Colle Oppio"
(S.Clemente, Domus aurea)
   plattegrond
De Caelius
(S.Stefano rotondo eo)
   plattegrond

De Esquilijn
(S.Maria Maggiore eo)
   plattegrond
Quirinalis
(Thermen Diocletianus eo)
   plattegrond
De Pincio
(Spaanse trappen eo)
   plattegrond
De area v/h Vaticaan
(Engelenburcht eo)
   plattegrond

De Janiculus

   plattegrond
Trastevere
   plattegrond
De area v/d Laterani
(S.Giovanni in Laterano eo)
   plattegrond
De area van de S. Croce
(Porta Maggiore eo)
   plattegrond
De Tiber
   plattegrond

De Aquaducten
   plattegrond

Archaeologische musea
   
Testaccio
   plattegrond

Via Appia
   plattegrond

Lijst belangrijke monumenten


 
Monumenten op het Forum Romanum :
 1. Titusboog
 2. Antiquarium van het Forum
 3. Huis van Scaurus
 4. Basilica van Maxentius of Constantijn de Grote
 5. Horrea Vespasiani
 6. Middeleeuwse porticus
 7. Sacellum van Bacchus
 8. Domus Rex Sacrorum
 9. Tempel van Romulus
 10. Huis van de Vestaakse maagden
 11. Privé woning
 12. Archaïsche begraafplaats
 13. "Edicola"
 14. Tempel van Antoninus en Faustina
 15. Regia
 16. zie nr. 19
 17. Tempel van Divus Iulius
 18. Basilica Aemilia
 19. Porticus van Caius en Lucius Caesar
 20. Tabernae novae
 21. Rostra ad Divi Iulii
 22. Sacellum van Venus Cloacina
 23. Curia
 24. Comitium
 25. Lapis Niger
 26. Basis van Arcadius e.a.
 27. Basis van Mars
 28. Basis vd Decennalia
 29. Basis van ConstantiusII
 30. Rostra Vandalica
 31. Boog van Septimius Severus
 32. De Rostra
 33. Umbilicus Orbis
 34. Altaar van Saturnus
 35. Miliarium Aureum
 36. Tempel van Saturnus
 37. Tempel van Concordia
 38. Tabularium
 39. Tempel van Vespasianus
 40. Porticus van de Dei Consentes
 41. Basilica Iulia
 42. Zuil van Focas
 43. Plaveisel Inscriptie van Naevius
 44. Ficus, olijfboom en wijnstok
 45. zie bij 43
 46. Lacus Curtius
 47. Dolia (potten)
 48. Doliola (potjes)
 49. Erezuilen
 50. Boog van Augustus
 51. Tempel van Castor en Pollux
 52. Aula
 53. Horrea Agrippiana
 54. S. Maria Antiqua
 55. Oratorium van de 40 martelaren
 56. Lacus Iuturnae
 57. Tempel van Vesta
Viae, vici, clivi op Forum
A. Via Sacra
B. Clivus Argentarius
C. Argiletum
D. Via Nova
E. Vicus Tuscus
F. Clivus Capitolinus
G. Vicus Iugarius
Niet uit de oudheid of op Forum:
a. Ss. Martina e Luca
b. Ss. Cosma en Damiano
c. S. Francesca Romana
d. Carcer Mamertinus
e. basilica Argentaria (forum van Caesar)
f. Tempel van Venus en Roma

 naar de Mons Palatinus