-->


HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Roma Antica: Tempel van Concordia (Forum Romanum)

 
Resten van de Tempel van Concordia
Resten van de Tempel van Concordia

Aan de voet van de mons Capitolinus (rechts wanneer men kijkt naar de heuvel) zijn resten te zien, die de enige zijn die zijn overgebleven van de tempel van Concordia (Eendracht).

De bouw zou te danken zijn aan M. Furius Camillus en begonnen in 367 vC. om het einde van de strijd tussen de patriciërs en de plebejers te vieren. In dat werd namelijk de politieke gelijkstelling tussen beide bevolkingsklassen van Rome bereikt door invoering van de Leges Liciniae Sextiae ("ut utique alter consul e plebe crearetur": dat in elk geval één van beide consuls uit het plebs gekozen moet worden).
Omdat echter pas aan het einde van de 4e eeuw vC in Rome het gebruik ontstond om abstracte deugden te vergoddelijken, is het waarschijnlijker dat - zoals Livius vermeldt - de tempel voor het eerst gebouwd was door de praetor L. Manlius in 218 vC. De tempel werd vervolgens gerestaureerd in 121 vC. door L. Opimius na het doden van C.Gracchus en zijn partijgenoten en tenslotte door Tiberius tusen 7 en 10 nC.

De cella was breder dan dat zij lang was (45x24m), dit kwam doordat men de krappe ruimte zo optimaal mogelijk wilde benutten. Voor de tempel was een pronaos van 6 corinthische zuilen, waarvan één kapiteel zich in het Antiquarium Forense bevindt. Van de restauratie van Tiberius, die de tempel voorzag van een zeer rijke versiering en veel kunstwerken, is niet meer over dan het podium en wat marmerblokken van de cella. Een deel van de rijk versierde architraaf ( "balkwerk" ) is opgesteld in het Tabularium. (zie afb. hieornder)
Deel architraaf van de tempel van Concordia (in Tabularium)
Deel architraaf van de tempel van Concordia (in Tabularium)

Resten van de Tempel van Concordia (van boven gezien)
Resten van de Tempel van Concordia (van boven gezien)

 
 
 
 
ROMA ANTICA
Forum Romanum
   plattegrond
Palatijn
   plattegrond
Capitolinus
   plattegrond
Colosseum vallei
   plattegrond

Keizerfora
   plattegrond

Forum Boarium e.o.
(S.Maria in Cosmedin eo)
   plattegrond
Circus Maximus/Thermen van Caracalla
   plattegrond

De muren van Rome
   plattegrond

De consulaire wegen
   plattegrond

Catacomben
   plattegrond
Het Marsveld
(Pantheon, pza Navona eo)
   plattegrond
De Aventijn
(S.Sabina, piramide eo)
   plattegrond
De "Colle Oppio"
(S.Clemente, Domus aurea)
   plattegrond
De Caelius
(S.Stefano rotondo eo)
   plattegrond

De Esquilijn
(S.Maria Maggiore eo)
   plattegrond
Quirinalis
(Thermen Diocletianus eo)
   plattegrond
De Pincio
(Spaanse trappen eo)
   plattegrond
De area v/h Vaticaan
(Engelenburcht eo)
   plattegrond

De Janiculus

   plattegrond
Trastevere
   plattegrond
De area v/d Laterani
(S.Giovanni in Laterano eo)
   plattegrond
De area van de S. Croce
(Porta Maggiore eo)
   plattegrond
De Tiber
   plattegrond

De Aquaducten
   plattegrond

Archaeologische musea
   
Testaccio
   plattegrond

Via Appia
   plattegrond

Lijst belangrijke monumenten


 
Monumenten op het Forum Romanum :
 1. Titusboog
 2. Antiquarium van het Forum
 3. Huis van Scaurus
 4. Basilica van Maxentius of Constantijn de Grote
 5. Horrea Vespasiani
 6. Middeleeuwse porticus
 7. Sacellum van Bacchus
 8. Domus Rex Sacrorum
 9. Tempel van Romulus
 10. Huis van de Vestaakse maagden
 11. Privé woning
 12. Archaïsche begraafplaats
 13. "Edicola"
 14. Tempel van Antoninus en Faustina
 15. Regia
 16. zie nr. 19
 17. Tempel van Divus Iulius
 18. Basilica Aemilia
 19. Porticus van Caius en Lucius Caesar
 20. Tabernae novae
 21. Rostra ad Divi Iulii
 22. Sacellum van Venus Cloacina
 23. Curia
 24. Comitium
 25. Lapis Niger
 26. Basis van Arcadius e.a.
 27. Basis van Mars
 28. Basis vd Decennalia
 29. Basis van ConstantiusII
 30. Rostra Vandalica
 31. Boog van Septimius Severus
 32. De Rostra
 33. Umbilicus Orbis
 34. Altaar van Saturnus
 35. Miliarium Aureum
 36. Tempel van Saturnus
 37. Tempel van Concordia
 38. Tabularium
 39. Tempel van Vespasianus
 40. Porticus van de Dei Consentes
 41. Basilica Iulia
 42. Zuil van Focas
 43. Plaveisel Inscriptie van Naevius
 44. Ficus, olijfboom en wijnstok
 45. zie bij 43
 46. Lacus Curtius
 47. Dolia (potten)
 48. Doliola (potjes)
 49. Erezuilen
 50. Boog van Augustus
 51. Tempel van Castor en Pollux
 52. Aula
 53. Horrea Agrippiana
 54. S. Maria Antiqua
 55. Oratorium van de 40 martelaren
 56. Lacus Iuturnae
 57. Tempel van Vesta
Viae, vici, clivi op Forum
A. Via Sacra
B. Clivus Argentarius
C. Argiletum
D. Via Nova
E. Vicus Tuscus
F. Clivus Capitolinus
G. Vicus Iugarius
Niet uit de oudheid of op Forum:
a. Ss. Martina e Luca
b. Ss. Cosma en Damiano
c. S. Francesca Romana
d. Carcer Mamertinus
e. basilica Argentaria (forum van Caesar)
f. Tempel van Venus en Roma

 naar de Mons Palatinus