-->


HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Roma Antica: Zgn Tempel van Romulus (Forum Romanum)

 
de zgn. Tempel van Romulus
de zgn. Tempel van Romulus

Het gebouw werd gebouwd in opdracht van keizer Maxentius ter nagedachtenis aan zijn zoon Romulus (van wie de naam van tempel komt), gestorven op jonge leeftijd in 309 nC en vergoddelijkt; sinds kort echter zijn er twijfels uitgesproken over deze identificatie en heeft men gedacht op deze plaats de tempel van Iuppiter Stator te localiseren. Het is waarschijnlijk dat de benaming "tempel van Romulus" slechts een tijdelijke variatie geweest is tot aan de komst van Constantijn de Grote, die de tempel weer bestemd zou hebben voor zijn oorspronkelijke cultus.

Goed te zien zijn de fundamenten van het gebouw, en dat is te danken aan het feit dat de straat, die aan het licht kwam bij de opgravingen in 1899, het straatniveau uit het Augusteïsche tijdperk aan het licht gebracht heeft. Door deze opgravingen kwam de straat, gebouwd na de brand van Nero in 64 nC, weer tevoorschijn.

Het gaat hier om een gebouw geheel gebuwd in metselwerk, met een centraal lichaam met een koepel (het dak en lantaarntje zijn uit de moderne tijd), voorafgegaan door een portaal (half cirkelvormig) en geflankeerd door twee gelijke en symmetrische ruimtes beide gevormd door een lange rechthoekige absis, voorafgegaan door twee marmeren zuilen op hoge basis (alleen over zijn die aan de rechterkant); deze twee lege ruimtes stonden in verbinding met de centrale ruimte d.m.v. twee deuren.

Geheel verdwenen is de marmeren bekleding die de bakstenen muren moet hebben bedekt. wel over echter is de bronzen deur omgeven door een marmeeren deurpost met aan beide flanken een porfyren zuil met een romeins-korinthisch kapiteel.

Het gebouw werd rond het midden van de 6e eeuw nC veranderd in een vestibule van de kerk gewijd aan de SS. Cosmas en Damianus.

Ingang van de zgn. Tempel van Romulus
Ingang van de zgn. Tempel van Romulus

 
 
 
 
 
ROMA ANTICA
Forum Romanum
   plattegrond
Palatijn
   plattegrond
Capitolinus
   plattegrond
Colosseum vallei
   plattegrond

Keizerfora
   plattegrond

Forum Boarium e.o.
(S.Maria in Cosmedin eo)
   plattegrond
Circus Maximus/Thermen van Caracalla
   plattegrond

De muren van Rome
   plattegrond

De consulaire wegen
   plattegrond

Catacomben
   plattegrond
Het Marsveld
(Pantheon, pza Navona eo)
   plattegrond
De Aventijn
(S.Sabina, piramide eo)
   plattegrond
De "Colle Oppio"
(S.Clemente, Domus aurea)
   plattegrond
De Caelius
(S.Stefano rotondo eo)
   plattegrond

De Esquilijn
(S.Maria Maggiore eo)
   plattegrond
Quirinalis
(Thermen Diocletianus eo)
   plattegrond
De Pincio
(Spaanse trappen eo)
   plattegrond
De area v/h Vaticaan
(Engelenburcht eo)
   plattegrond

De Janiculus

   plattegrond
Trastevere
   plattegrond
De area v/d Laterani
(S.Giovanni in Laterano eo)
   plattegrond
De area van de S. Croce
(Porta Maggiore eo)
   plattegrond
De Tiber
   plattegrond

De Aquaducten
   plattegrond

Archaeologische musea
   
Testaccio
   plattegrond

Via Appia
   plattegrond

Lijst belangrijke monumenten


 
Monumenten op het Forum Romanum :
 1. Titusboog
 2. Antiquarium van het Forum
 3. Huis van Scaurus
 4. Basilica van Maxentius of Constantijn de Grote
 5. Horrea Vespasiani
 6. Middeleeuwse porticus
 7. Sacellum van Bacchus
 8. Domus Rex Sacrorum
 9. Tempel van Romulus
 10. Huis van de Vestaakse maagden
 11. Privé woning
 12. Archaïsche begraafplaats
 13. "Edicola"
 14. Tempel van Antoninus en Faustina
 15. Regia
 16. zie nr. 19
 17. Tempel van Divus Iulius
 18. Basilica Aemilia
 19. Porticus van Caius en Lucius Caesar
 20. Tabernae novae
 21. Rostra ad Divi Iulii
 22. Sacellum van Venus Cloacina
 23. Curia
 24. Comitium
 25. Lapis Niger
 26. Basis van Arcadius e.a.
 27. Basis van Mars
 28. Basis vd Decennalia
 29. Basis van ConstantiusII
 30. Rostra Vandalica
 31. Boog van Septimius Severus
 32. De Rostra
 33. Umbilicus Orbis
 34. Altaar van Saturnus
 35. Miliarium Aureum
 36. Tempel van Saturnus
 37. Tempel van Concordia
 38. Tabularium
 39. Tempel van Vespasianus
 40. Porticus van de Dei Consentes
 41. Basilica Iulia
 42. Zuil van Focas
 43. Plaveisel Inscriptie van Naevius
 44. Ficus, olijfboom en wijnstok
 45. zie bij 43
 46. Lacus Curtius
 47. Dolia (potten)
 48. Doliola (potjes)
 49. Erezuilen
 50. Boog van Augustus
 51. Tempel van Castor en Pollux
 52. Aula
 53. Horrea Agrippiana
 54. S. Maria Antiqua
 55. Oratorium van de 40 martelaren
 56. Lacus Iuturnae
 57. Tempel van Vesta
Viae, vici, clivi op Forum
A. Via Sacra
B. Clivus Argentarius
C. Argiletum
D. Via Nova
E. Vicus Tuscus
F. Clivus Capitolinus
G. Vicus Iugarius
Niet uit de oudheid of op Forum:
a. Ss. Martina e Luca
b. Ss. Cosma en Damiano
c. S. Francesca Romana
d. Carcer Mamertinus
e. basilica Argentaria (forum van Caesar)
f. Tempel van Venus en Roma

 naar de Mons Palatinus