-->

oud Rome strip
HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Forum Romanum

Forum Pacis

 


 
 

Keizer Vespasianus gaf in 71 opdracht tot het bouwen van een derde onderdeel van de keizerlijke fora. In 75 werd de tempel ingewijd. Dit complex is bekend onder de naam Vredestempel (Templum Pacis), omdat het zowel van vorm, vierkant, als van functie enigszins afwijkt van de andere fora. In de late oudheid werd het complex, omdat het gezien werd als integraal onderdeel van de keizerlijke fora, ook wel Forum Pacis of Forum Vespasiani genoemd.

Het vierkante plein rondom de tempel was ommuurd en van zuilengangen voorzien, zoals gebruikelijk bij een forum. Het plein lag enigszins verwijderd van het Argiletum, de toegangsweg tot de fora. In de ruimte tussen het Argiletum en het tempelplein zou later het Forum van Nerva gebouwd worden. In de tempel werd een enorme hoeveelheid schatten opgeslagen, die Vespasianus na het neerslaan van de Joodse opstand uit Jeruzalem had meegebracht. Onder meer de tempelschat uit de Tempel van Herodus werd hier ondergebracht.

De zuilengangen waren rijkelijk voorzien van beelden en andere kunstschatten die eerder door Nero verzameld waren voor zijn Domus Aurea (Gouden Huis).

[bewerk] Oorspronkelijke tempel

De Vredestempel, gebouwd om de verovering van Jeruzalem te vieren, lag midden op een vierkant plein.

In de tempel bevond zich de Bibliotheca Pacis, waarin Vespasianus buitgemaakte boeken uit Jeruzalem en werken uit de griekse oudheid onderbracht. Door Plinius werd de tempel, samen met het forum van Augustus en de Basilica Aemilia tot de drie mooiste gebouwen van het antieke Rome gerekend.

In het jaar 191 werd de tempel door een brand verwoest. De keizer Septimius Severus liet de tempel echter binnen een jaar herbouwen. Hij was zeer waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor het laten vervaardigen van de Forma Urbis Romae, ook wel Forma Urbis Severiana genoemd, een gigantische kaart van Rome zoals het eruit zag in het begin van de derde eeuw. De aanwezigheid van deze kaart doet vermoeden dat de tempel rond deze tijd zetel was van het kadaster van Rome. In de eeuwen na de herbouw werd de tempel wederom aangeduid als één van de mooiste bouwwerken van Rome.

 
 
 

De Keizerfora
(Fori Imperiali)

Bezienswaardigheden:
  1. Markthallen van Trajanus
  2. Forum van Trajanus
    1. Zuil van Trajanus
  3. Forum van Augustus
  4. Forum van Caesar
  5. Forum van Nerva
  6. Forum Pacis