-->


HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Roma Antica: De Muren van Rome Antica

 

Plattegrond van alle muren van Roma Antica
Klik op de plattegrond voor een vergroting
 
Sinds haar stichting op 21 april 753 vC. heeft Rome altijd al muren gehad als verdediging tegen de verschillende volkstammen of volkeren, die in de omgeving van haar oorspronkelijke kern (het pomerium) woonden. De beschrijving van de verschillende muren en bijbehorende poorten vindt u in desbetreffende sectie.
De zgn. Muur van Romulus: Romulus liet op de Palatijn, waar de eerste Romeinen zich vestigen een muur bouwen, zoals ook uit de legenden van de koningstijd blijkt, waarin de muur genoemd wordt, voor het eerst bij de beroemde Sabijnse maagdenroof en later bij de inname van Rome door de Galliërs (390 vC.). Er zijn slechts heel weinig zichtbare sporen van deze muur overgebleven.

De Muur van Servius Tullius: Na de verwoesting van Rome door de Galliërs in 390 vC. werden direct nieuwe belastingen geheven en werd begonnen met de bouw van een nieuwe muur. Dit werd door de legendes toegeschreven aan koning Servius Tullius, die zo zijn naam gaf aan de muur.

De Muur van Aurelianus: Tegen de 3e eeuw nC. had Rome zich zover buiten haar oude grenzen uitgebreid, dat de Serviaanse muur nutteloos was geworden. Daarom had keizer Aurelianus, die het afbrokkelende Romeinse rijk weer had verenigd en interne opstanden had onderdrukt, besloten dat de tijd gekomen was om Rome te omringen met een nieuwe muur en om dit zo snel mogelijk te doen. De bouw van deze Aureliaanse muur, om een veel groter gebied werd met grote haast in slechts vijf jaar (van 217-275) voltooid. Desondanks leefde Aurelianus niet lang genoeg om zijn werk voltooid te zien. Hij stierf een paar maanden voordat het voltooid was.
Deze muur staat tegenwoordig nog voor het grootste deel overeind, mede dankzij door de versterkingen en restauraties die latere keizers hebben gedaan. Intussen had de Serviaanse muur zijn belang verloren en raakte sterk in verval en stortte grotendeels in.
 
 
 
 
 
ROMA ANTICA
Forum Romanum
   plattegrond
Palatijn
   plattegrond
Capitolinus
   plattegrond
Colosseum vallei
   plattegrond

Keizerfora
   plattegrond

Forum Boarium e.o.
(S.Maria in Cosmedin eo)
   plattegrond
Circus Maximus/Thermen van Caracalla
   plattegrond

De muren van Rome
   plattegrond

De consulaire wegen
   plattegrond

Catacomben
   plattegrond
Het Marsveld
(Pantheon, pza Navona eo)
   plattegrond
De Aventijn
(S.Sabina, piramide eo)
   plattegrond
De "Colle Oppio"
(S.Clemente, Domus aurea)
   plattegrond
De Caelius
(S.Stefano rotondo eo)
   plattegrond

De Esquilijn
(S.Maria Maggiore eo)
   plattegrond
Quirinalis
(Thermen Diocletianus eo)
   plattegrond
De Pincio
(Spaanse trappen eo)
   plattegrond
De area v/h Vaticaan
(Engelenburcht eo)
   plattegrond

De Janiculus

   plattegrond
Trastevere
   plattegrond
De area v/d Laterani
(S.Giovanni in Laterano eo)
   plattegrond
De area van de S. Croce
(Porta Maggiore eo)
   plattegrond
De Tiber
   plattegrond

De Aquaducten
   plattegrond

Archaeologische musea
   
Testaccio
   plattegrond

Via Appia
   plattegrond

Lijst belangrijke monumenten


 

Muren van Rome

 1. Alle muren van Rome
 2. Muren van Rome Antica
 3. Roma Quadrata
 4. Serviaanse muur intro
  1. bewaard gebleven resten
 5. Aureliaanse muur intro
  1. noordenlijk deel
  2. oostelijk deel
  3. zuidelijk deel
  4. westelijk deel
 6. Pauselijke muren
Poorten in Serviaanse Muur:
 1. Porta Carmentalis
 2. Porta Catularia
 3. Porta Fontinalis
 4. Porta Sanqualis
 5. Porta Salutaris
 6. Porta Quirinalis
 7. Porta Collina
 8. Porta Viminalis
 9. Porta Esquilina
 10. Porta Querquetulana
 11. Porta Caelimontana
 12. Porta Capena
 13. Porta Naevia
 14. Porta Raudusculana
 15. Porta Lavernalis
 16. Porta Trigemina
 17. Porta Flumentana
Poorten in Aureliaanse Muur:
 1. Porta Flaminia
 2. Porta Pinciana
 3. Porta Salaria
 4. Porta Nomentana
 5. Porta Chiusa
 6. Porta Tiburtina (Porta S. Lorenzo)
 7. Porta Praenestina (Porta Maggiore)
 8. Porta Asinaria
 9. Porta Metrovia
 10. Porta Latina
 11. Porta Appia (porta S. Sebastiano)
 12. Porta Ardeatina
 13. Porta Ostiensis
 14. Porta Portuensis
 15. Porta Aurelia
 16. Porta Septimiana
 17. Porta Cornelia