-->


HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Roma Antica: De Muren van Rome Antica:Porta Appia (S. Sebastiano)

 

De Porta Appia (S. Sebastiano) met achter de doorgang net een stukje van de Drususboog
 
 
(RomeArtLover!!)

De Porta San Sebastiano is een stadspoort in de antieke Aureliaanse Muur in Rome . De oorspronkelijke Romeinse naam was Porta Appia .

De naam Porta San Sebastiano komt van de nabijgelegen Catacomben van Sint Sebastiaan . Door deze poort loopt de Via Appia , in de oudheid een van de oudste en belangrijkste uitvalswegen van de stad. De Via Appia begon voor de bouw van de Aureliaanse Muur bij de Porta Capena van de Servische stadsmuur . De weg liep naar de Romeinse stad Brindisium, het huidige

De constructie van de Poort

De Porta San Sebastiano is door zijn belangrijke ligging de grootste en meest indrukwekkende poort in de Aureliaanse Muur. In eerste instantie was het, net als de overige stadspoorten, maar een simpele dubbele poort uit baksteen. Het huidige bouwwerk is in een aantal fases opgebouwd.

[ bewerken ] Eerste fase

Tijdens de bouw van de Aureliaanse Muur tussen 271 en 280 is de Porta Appia gebouwd uit baksteen als een poort met twee doorgangen. De poort werd geflankeerd door twee halfronde torens. Deze waren zes meter hoog, evenals de muur. Boven de poort was een verdieping met vijf ramen.

[ bewerken ] Tweede fase

Aan het begin van de vierde eeuw werden onder Maxentius de torens verhoogd tot 28 meter. Aan de binnenzijde van de poort werd een extra fortificatie gebouwd. De Boog van Drusus , een ereboog van het Aqua Antoniniana aquaduct dat zich vlak achter de poort bevindt, werd met twee muren met de Porta Appia verbonden en als achterpoort van deze binnenplaats gebruikt.

[ bewerken ] Derde fase

Keizer Honorius liet in 401 grote verbeteringen in de Aureliaanse Muur aanbrengen. De muur werd verhoogd tot elf meter en de poorten verstevigd. Hierbij werd de dubbele doorgang terug gebracht tot een enkele. Deze werd bekleed met travertijn en marmer (afkomstig van de vele grafmonumenten langs de Via Appia ), om de bakstenen constructie te verstevigen. Het onderste deel van de ronde torens werd ingebouwd in vierkante bastions. Op de torens werden katapulten opgesteld.

[ bewerken ] Vierde fase

Na de val van het West-Romeinse Rijk behield de muur zijn belangrijke defensieve functie voor Rome. Tussen 536 en 545 hield de Byzantijnse generaal Belisarius Rome bezet, terwijl de stad werd belegerd door de Ostrogoten . Op diverse plaatsen werd de Aureliaanse Muur hiervoor verstevigd. De Porta Appia kreeg toen zijn huidige uiterlijk. De vierkante bastions van de torens werden verder verhoogd waarbij een tweede verdieping met vijf ramen boven de doorgang werd gebouwd.

 

 
 
 
ROMA ANTICA
Forum Romanum
   plattegrond
Palatijn
   plattegrond
Capitolinus
   plattegrond
Colosseum vallei
   plattegrond

Keizerfora
   plattegrond

Forum Boarium e.o.
(S.Maria in Cosmedin eo)
   plattegrond
Circus Maximus/Thermen van Caracalla
   plattegrond

De muren van Rome
   plattegrond

De consulaire wegen
   plattegrond

Catacomben
   plattegrond
Het Marsveld
(Pantheon, pza Navona eo)
   plattegrond
De Aventijn
(S.Sabina, piramide eo)
   plattegrond
De "Colle Oppio"
(S.Clemente, Domus aurea)
   plattegrond
De Caelius
(S.Stefano rotondo eo)
   plattegrond

De Esquilijn
(S.Maria Maggiore eo)
   plattegrond
Quirinalis
(Thermen Diocletianus eo)
   plattegrond
De Pincio
(Spaanse trappen eo)
   plattegrond
De area v/h Vaticaan
(Engelenburcht eo)
   plattegrond

De Janiculus

   plattegrond
Trastevere
   plattegrond
De area v/d Laterani
(S.Giovanni in Laterano eo)
   plattegrond
De area van de S. Croce
(Porta Maggiore eo)
   plattegrond
De Tiber
   plattegrond

De Aquaducten
   plattegrond

Archaeologische musea
   
Testaccio
   plattegrond

Via Appia
   plattegrond

Lijst belangrijke monumenten


 

Muren van Rome

 1. Alle muren van Rome
 2. Muren van Rome Antica
 3. Roma Quadrata
 4. Serviaanse muur intro
  1. bewaard gebleven resten
 5. Aureliaanse muur intro
  1. noordenlijk deel
  2. oostelijk deel
  3. zuidelijk deel
  4. westelijk deel
 6. Pauselijke muren
Poorten in Aureliaanse Muur:
 1. Porta Flaminia
 2. Porta Pinciana
 3. Porta Salaria
 4. Porta Nomentana
 5. Porta Chiusa
 6. Porta Tiburtina (Porta S. Lorenzo)
 7. Porta Praenestina (Porta Maggiore)
 8. Porta Asinaria
 9. Porta Metrovia
 10. Porta Latina
 11. Porta Appia (porta S. Sebastiano)
 12. Porta Ardeatina
 13. Porta Ostiensis
 14. Porta Portuensis
 15. Porta Aurelia
 16. Porta Septimiana
 17. Porta Cornelia