-->


HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

De Muren van Roma Antica: de Serviaanse Muur (Servius Tullius)


De Serviaanse Muur is genoemd naar de zesde koning van Rome, Servius Tullius. Deze zou in de 6e eeuw vC. de eerste muur om de oude stad gebouwd hebben. Deze stadsmuur vormde ongeveer de grens van het Pomerium, de heilige grens van het oude Rome en omsloot zes van de zeven heuvels van Rome, de Aventijn viel hier buiten.

In 387 vC. vielen de Galliërs onder hun leider Brennus Rome binnen en verwoestten de stad grotendeels. Nadat de Galliërs verjaagd waren, moest de stad van de grond af weer op gebouwd worden en de oude stadsmuur dus ook.

Van deze allereerste stadsmuur, die grotendeels bestond uit een agger , een aarden wal van ca. 6 m. hoog met delen in metselwerk van "cappellaccio", een tufsteen uit de omgeving van Rome, zijn zo goed als geen sporen meer over. De historicus Livius meldt dat in 378 vC. de censoren van dat jaar de opdracht hadden gekregen een nieuwe muur te bouwen in saxo quadrato, bestaande uit grote tufstenen blokken van ca. 25 cm hoog, 90 cm lang en 60 cm breed, deze werden zonder cement op elkaar gestapeld. Deze nieuwe muur volgde grotendeels hetzelfde traject als de oude muur, alleen werd de Aventijn er nu wel bij ingesloten. De muur was waarschijnlijk 10 m. hoog en 4 m. breed. De totale lengte was 11 km en omringden een oppervlakte van 426 hectare. (lees verder onder de foto)
Resten van de muur van Servius Tullius bij Stazione Termini
Resten van de muur van Servius Tullius bij Stazione Termini


De nieuwe muur werd zoveel mogelijk bovenop heuvels of plooiingen gebouwd, waar dit niet mogelijk was werd hij versterkt door een agger, een aarden wal aan de binnenzijde en een gracht aan de buitenzijde (dit was vooral omgeving Stazione Termini).
Door de groei van de grootte en de macht van het Romeinse Rijk was er vanaf de 1e eeuw vC. eeuwenlang geen directe bedreiging voor (de stad) Rome. Door de groei van de welvaart en de bevolking groeide Rome tot ver buiten de muren. Sommige delen van de muur werden afgebroken om plaats te maken voor bouwwerken, de overige delen raakten in verval door gebrek aan onderhoud (de laatste restauratie had plaatsgevonden in 87 vC.).

Pas aan het eind van de 3e eeuw raakte de macht van Rome verzwakt en ontstond de dreiging van Germaanse stammen die Italië binnenvielen. Toen liet keizer Aurelius een nieuwe stadsmuur bouwen, de Aureliaanse muur.

In de middeleeuwen werd veel van de resterende muur afgebroken, omdat de grote tufstenen blokken goed gebruikt konden worden voor de fundering van kerken en andere bouwwerken.

Een paar fragmenten van de muur zijn bewaard gebleven, de langste hiervan staat bij het Stazione Termini.( foto boven)
De muur van Servius Tulllius met de poorten Porta_Carmentalis Porta_Catularia Porta_Fontinalis Porta_Sanqualis Porta_Salutaris Porta_Quirinalis Porta_Collina Porta_Viminalis Porta_Esquilina Porta_Querquetulana Porta_Caelimontana Porta_Capena Porta_Naevia Porta_Raudusculana Porta_Lavernalis Porta_Trigemina Porta_Flumentana
De muur van Servius Tulllius met de poorten
dit is een clickable map

De Poorten in de muur van Servius Tullius:

 1. Porta Carmentalis
 2. Porta Catularia
 3. Porta Fontinalis
 4. Porta Sanqualis
 5. Porta Salutaris
 6. Porta Quirinalis
 7. Porta Collina
 8. Porta Viminalis
 9. Porta Esquilina
 10. Porta Querquetulana
 11. Porta Caelimontana
 12. Porta Capena
 13. Porta Naevia
 14. Porta Raudusculana
 15. Porta Lavernalis
 16. Porta Trigemina
 17. Porta Flumentana

Naar de resten die bewaard zijn gebleven.

 
 
 
 
 
ROMA ANTICA
Forum Romanum
   plattegrond
Palatijn
   plattegrond
Capitolinus
   plattegrond
Colosseum vallei
   plattegrond

Keizerfora
   plattegrond

Forum Boarium e.o.
(S.Maria in Cosmedin eo)
   plattegrond
Circus Maximus/Thermen van Caracalla
   plattegrond

De muren van Rome
   plattegrond

De consulaire wegen
   plattegrond

Catacomben
   plattegrond
Het Marsveld
(Pantheon, pza Navona eo)
   plattegrond
De Aventijn
(S.Sabina, piramide eo)
   plattegrond
De "Colle Oppio"
(S.Clemente, Domus aurea)
   plattegrond
De Caelius
(S.Stefano rotondo eo)
   plattegrond

De Esquilijn
(S.Maria Maggiore eo)
   plattegrond
Quirinalis
(Thermen Diocletianus eo)
   plattegrond
De Pincio
(Spaanse trappen eo)
   plattegrond
De area v/h Vaticaan
(Engelenburcht eo)
   plattegrond

De Janiculus

   plattegrond
Trastevere
   plattegrond
De area v/d Laterani
(S.Giovanni in Laterano eo)
   plattegrond
De area van de S. Croce
(Porta Maggiore eo)
   plattegrond
De Tiber
   plattegrond

De Aquaducten
   plattegrond

Archaeologische musea
   
Testaccio
   plattegrond

Via Appia
   plattegrond

Lijst belangrijke monumenten


 

Poorten in Aureliaanse Muur:

 1. Porta Flaminia
 2. Porta Pinciana
 3. Porta Salaria
 4. Porta Nomentana
 5. Porta Chiusa
 6. Porta Tiburtina (Porta S. Lorenzo)
 7. Porta Praenestina (Porta Maggiore)
 8. Porta Asinaria
 9. Porta Metrovia
 10. Porta Latina
 11. Porta Appia (porta S. Sebastiano)
 12. Porta Ardeatina
 13. Porta Ostiensis
 14. Porta Portuensis
 15. Porta Aurelia
 16. Porta Septimiana
 17. Porta Cornelia

Muren van Rome

 1. Alle muren van Rome
 2. Muren van Rome Antica
 3. Roma Quadrata
 4. Serviaanse muur intro
  1. bewaard gebleven resten
 5. Aureliaanse muur intro
  1. noordenlijk deel
  2. oostelijk deel
  3. zuidelijk deel
  4. westelijk deel
 6. Pauselijke muren
Poorten in Serviaanse Muur:
 1. Porta Carmentalis
 2. Porta Catularia
 3. Porta Fontinalis
 4. Porta Sanqualis
 5. Porta Salutaris
 6. Porta Quirinalis
 7. Porta Collina
 8. Porta Viminalis
 9. Porta Esquilina
 10. Porta Querquetulana
 11. Porta Caelimontana
 12. Porta Capena
 13. Porta Naevia
 14. Porta Raudusculana
 15. Porta Lavernalis
 16. Porta Trigemina
 17. Porta Flumentana
Poorten in Aureliaanse Muur:
 1. Porta Flaminia
 2. Porta Pinciana
 3. Porta Salaria
 4. Porta Nomentana
 5. Porta Chiusa
 6. Porta Tiburtina (Porta S. Lorenzo)
 7. Porta Praenestina (Porta Maggiore)
 8. Porta Asinaria
 9. Porta Metrovia
 10. Porta Latina
 11. Porta Appia (porta S. Sebastiano)
 12. Porta Ardeatina
 13. Porta Ostiensis
 14. Porta Portuensis
 15. Porta Aurelia
 16. Porta Septimiana
 17. Porta Cornelia