-->


HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

De Muren van Roma Antica: de Serviaanse Muur Porta Capena


Het Piazza di Porta Capena is een druk verkeersplein ten westen van het Circus Maximus, waar de Viale Aventino, de Viale delle Terme di Caracallla en de Via di San Gregorio samenkomen. Het plein correspondeert ongeveer met de plaats waar de Porta Capena vroeger stond. De Viale delle Terme di Caracallla, is oorspronkelijk het eerste deel van de Via Appia. (Lees verder onder de foto)

Maquette van de Porta Capena

De Porta Capena was een van de hoofdpoorten van Rome, omdat hier de Via Appia begon. De poort was gebouwd bij de Caelius heuvel en dankt zijn naam mogelijk aan de in de oudheid belangrijke stad Capua in Campania, dat oorspronkelijk het eindpunt van de Via Appia was.

De Porta Capena was ingebouwd in het Aqua Marcia aquaduct. De waterleiding liep direct over de poort heen en deze was in de loop der tijd gaan lekken, waardoor de poort bekend stond als "een plek die altijd drupt". .

Van de Porta Capena resteert tegenwoordig niets meer. Tijdens de eerste 250 jaar van het Romeinse keizerrijk was de macht van Rome zo groot dat niemand de stad zou durven aanvallen. De Muur van Servius Tullius en zijn poorten verloren hun functie en raakten in verval of werden afgebroken om ruimte te maken. Het is echter bekend dat de Porta Capena door keizer Domitianus nog hersteld is, maar dit is waarschijnlijk gedaan vanwege het aquaduct wat over de poort was gebouwd.

 

 
 
ROMA ANTICA
Forum Romanum
   plattegrond
Palatijn
   plattegrond
Capitolinus
   plattegrond
Colosseum vallei
   plattegrond

Keizerfora
   plattegrond

Forum Boarium e.o.
(S.Maria in Cosmedin eo)
   plattegrond
Circus Maximus/Thermen van Caracalla
   plattegrond

De muren van Rome
   plattegrond

De consulaire wegen
   plattegrond

Catacomben
   plattegrond
Het Marsveld
(Pantheon, pza Navona eo)
   plattegrond
De Aventijn
(S.Sabina, piramide eo)
   plattegrond
De "Colle Oppio"
(S.Clemente, Domus aurea)
   plattegrond
De Caelius
(S.Stefano rotondo eo)
   plattegrond

De Esquilijn
(S.Maria Maggiore eo)
   plattegrond
Quirinalis
(Thermen Diocletianus eo)
   plattegrond
De Pincio
(Spaanse trappen eo)
   plattegrond
De area v/h Vaticaan
(Engelenburcht eo)
   plattegrond

De Janiculus

   plattegrond
Trastevere
   plattegrond
De area v/d Laterani
(S.Giovanni in Laterano eo)
   plattegrond
De area van de S. Croce
(Porta Maggiore eo)
   plattegrond
De Tiber
   plattegrond

De Aquaducten
   plattegrond

Archaeologische musea
   
Testaccio
   plattegrond

Via Appia
   plattegrond

Lijst belangrijke monumenten


 

Muren van Rome

 1. Muren van Rome overzicht
 2. Roma Quadrata
 3. Serviaanse muur
 4. Aureliaanse muur
 5. Pauselijke muren
Poorten in Serviaanse Muur:
 1. Porta Carmentalis
 2. Porta Catularia
 3. Porta Fontinalis
 4. Porta Sanqualis
 5. Porta Salutaris
 6. Porta Quirinalis
 7. Porta Collina
 8. Porta Viminalis
 9. Porta Esquilina
 10. Porta Querquetulana
 11. Porta Caelimontana
 12. Porta Capena
 13. Porta Naevia
 14. Porta Raudusculana
 15. Porta Lavernalis
 16. Porta Trigemina
 17. Porta Flumentana

Poorten in Aureliaanse Muur:

 1. Porta Flaminia
 2. Porta Pinciana
 3. Porta Salaria
 4. Porta Nomentana
 5. Porta Chiusa
 6. Porta Tiburtina (Porta S. Lorenzo)
 7. Porta Praenestina (Porta Maggiore)
 8. Porta Asinaria
 9. Porta Metrovia
 10. Porta Latina
 11. Porta Appia (porta S. Sebastiano)
 12. Porta Ardeatina
 13. Porta Ostiensis
 14. Porta Portuensis
 15. Porta Aurelia
 16. Porta Septimiana
 17. Porta Cornelia