-->


HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

De Muren van Roma Antica: de Serviaanse Muur Porta Carmentalis


De Porta Carmentalis was een dubbele poort aan de zuidelijke voet van de Capitolinus en was een van de hoofdpoorten van de stad. Door de Porta Carmentalis liep de belangrijke Vicus Iugarius, die vlak voor de poort splitste. Een aftakking boog naar rects en liep via het Forum Olitorium om de Capitolinus heen naar het Forum Romanum, de andere weg liep door het Forum Boarium, oorspronkelijk naar de monding van de Cloaca Maxima in Tiber, maar later afgebogen om verder te lopen langs de boorden van de Tiber. Er zijn nooit restanten van de poort teruggevonden, dus de exacte locatie is onbekend.

De Porta Carmentalis ontleende zijn naam aan een schrijn voor de godin Carmenta, die naast de poort stond. De beide doorgangen kregen ook zelfstandige namen. (Lees verder onde de foto)
De godin Carmenta naar wie de poort genoemd is
De godin Carmenta naar wie de poort genoemd is

De beide doorgangen van de Porta Carmentalis hadden elk een eigen naam. De rechter doorgang voor degene die de stad verliet droeg de naam Porta Scelerata (Ongelukspoort). Volgens de overlevering omdat door deze doorgang de 306 leden van de gens Fabia in 479 vC. de stad verlieten in de oorlog met Veii en in de slag bij Cremera allemaal gedood werden. Omdat de Muur van Servius Tullius id de tijd van de slag bij Cremera nog niet bestond, moet er een andere aanleiding voor de naam Scelerata zijn. Deze is te vinden in het feit dat porta Scelerata gebruikt werd als doorgang voor de lijken die naar het Marsveld (Campus Martius) gebracht werden om daar op de brandstapel gecremeerd te worden.Zo zou deze doorgang dus ongeluk brengen om daardoor de stad uit te gaan.

De andere doorgang werd de Porta Triumphalis genoemd, omdat de de triumphators ceremoniëel door deze doorgang de stad binnenkwamen; alleen als triumphator mocht men dus door deze poort de stad binnengaan. Aan de lijkstoet van keizer Augustus had de senaat de bijzondere eer verleend om door deze poort de stad uit te gaan (lijken moesten normaal door de porta Scelerata de stad verlaten). Keizer Domitianus liet de porta Triumphalis herbouwen en plaatste op de top een triomfwagen getrokken door olifanten.

Behalve de genoemde uitzonderingen verliet men dus de stad door de porta Triumphalis en kwam men de stad binnen door de porta Scelerata.
 
 
 
 
 
ROMA ANTICA
Forum Romanum
   plattegrond
Palatijn
   plattegrond
Capitolinus
   plattegrond
Colosseum vallei
   plattegrond

Keizerfora
   plattegrond

Forum Boarium e.o.
(S.Maria in Cosmedin eo)
   plattegrond
Circus Maximus/Thermen van Caracalla
   plattegrond

De muren van Rome
   plattegrond

De consulaire wegen
   plattegrond

Catacomben
   plattegrond
Het Marsveld
(Pantheon, pza Navona eo)
   plattegrond
De Aventijn
(S.Sabina, piramide eo)
   plattegrond
De "Colle Oppio"
(S.Clemente, Domus aurea)
   plattegrond
De Caelius
(S.Stefano rotondo eo)
   plattegrond

De Esquilijn
(S.Maria Maggiore eo)
   plattegrond
Quirinalis
(Thermen Diocletianus eo)
   plattegrond
De Pincio
(Spaanse trappen eo)
   plattegrond
De area v/h Vaticaan
(Engelenburcht eo)
   plattegrond

De Janiculus

   plattegrond
Trastevere
   plattegrond
De area v/d Laterani
(S.Giovanni in Laterano eo)
   plattegrond
De area van de S. Croce
(Porta Maggiore eo)
   plattegrond
De Tiber
   plattegrond

De Aquaducten
   plattegrond

Archaeologische musea
   
Testaccio
   plattegrond

Via Appia
   plattegrond

Lijst belangrijke monumenten


 

Muren van Rome

 1. Muren van Rome overzicht
 2. Roma Quadrata
 3. Serviaanse muur
 4. Aureliaanse muur
 5. Pauselijke muren
Poorten in Serviaanse Muur:
 1. Porta Carmentalis
 2. Porta Catularia
 3. Porta Fontinalis
 4. Porta Sanqualis
 5. Porta Salutaris
 6. Porta Quirinalis
 7. Porta Collina
 8. Porta Viminalis
 9. Porta Esquilina
 10. Porta Querquetulana
 11. Porta Caelimontana
 12. Porta Capena
 13. Porta Naevia
 14. Porta Raudusculana
 15. Porta Lavernalis
 16. Porta Trigemina
 17. Porta Flumentana

Poorten in Aureliaanse Muur:

 1. Porta Flaminia
 2. Porta Pinciana
 3. Porta Salaria
 4. Porta Nomentana
 5. Porta Chiusa
 6. Porta Tiburtina (Porta S. Lorenzo)
 7. Porta Praenestina (Porta Maggiore)
 8. Porta Asinaria
 9. Porta Metrovia
 10. Porta Latina
 11. Porta Appia (porta S. Sebastiano)
 12. Porta Ardeatina
 13. Porta Ostiensis
 14. Porta Portuensis
 15. Porta Aurelia
 16. Porta Septimiana
 17. Porta Cornelia