-->


HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

De Muren van Roma Antica: de Serviaanse Muur Porta Collina

 

De porta Salaria voorheen Collina
De Porta Collina stond op de Quirinaal, naast de agger, een extra versterkte sectie van de stadsmuur. Bij deze poort begon de Via Nomentana en de oude Via Salaria. De weg binnen de muur was de economisch belangrijke Alta Semita, die over de Quirinaal naar het centrum van de stad liep. De Porta Collina dankte zijn naam aan de Regio Collina een van de vier oorspronkelijke districten van de stad in de Republikeinse tijd.

De Porta Collina was de meest noordelijke poort in de stadsmuur en moest daarom vaak verdedigd worden tegen vijanden die uit noordelijke richting kwamen. Dit was dan ook de poort waar in 387 v.Chr. de Galliërs onder Brennus de stad binnenvielen en daarna plunderden en in brand staken. In 211 .Chr. sloeg Hannibal zijn kamp op voor de poort, waar hij overwoog de stad aan te vallen, maar na drie dagen trok hij weer weg. Aan het einde van de Romeinse Burgeroorlog tussen Marius en Sulla, versloeg Sulla de laatste troepen van zijn vijand buiten de Porta Collina.

Tijdens opgravingen in 1872 bij de Via XX Settembre werden overblijfselen van de stadspoort terug gevonden. Hieruit bleek dat twee grote vierkante bastions in een latere periode als extra versterking voor de oorspronkelijke poort waren gebouwd. Deze restanten zijn tegenwoordig niet meer zichtbaar.

Na de bouw van de Aurekiaanse muur werd de functie van de Porta Collina overgenomen door de Porta Salaria.
 
 
 
 
 
 
 
ROMA ANTICA
Forum Romanum
   plattegrond
Palatijn
   plattegrond
Capitolinus
   plattegrond
Colosseum vallei
   plattegrond

Keizerfora
   plattegrond

Forum Boarium e.o.
(S.Maria in Cosmedin eo)
   plattegrond
Circus Maximus/Thermen van Caracalla
   plattegrond

De muren van Rome
   plattegrond

De consulaire wegen
   plattegrond

Catacomben
   plattegrond
Het Marsveld
(Pantheon, pza Navona eo)
   plattegrond
De Aventijn
(S.Sabina, piramide eo)
   plattegrond
De "Colle Oppio"
(S.Clemente, Domus aurea)
   plattegrond
De Caelius
(S.Stefano rotondo eo)
   plattegrond

De Esquilijn
(S.Maria Maggiore eo)
   plattegrond
Quirinalis
(Thermen Diocletianus eo)
   plattegrond
De Pincio
(Spaanse trappen eo)
   plattegrond
De area v/h Vaticaan
(Engelenburcht eo)
   plattegrond

De Janiculus

   plattegrond
Trastevere
   plattegrond
De area v/d Laterani
(S.Giovanni in Laterano eo)
   plattegrond
De area van de S. Croce
(Porta Maggiore eo)
   plattegrond
De Tiber
   plattegrond

De Aquaducten
   plattegrond

Archaeologische musea
   
Testaccio
   plattegrond

Via Appia
   plattegrond

Lijst belangrijke monumenten


 

Muren van Rome

 1. Muren van Rome overzicht
 2. Roma Quadrata
 3. Serviaanse muur
 4. Aureliaanse muur
 5. Pauselijke muren
Poorten in Serviaanse Muur:
 1. Porta Carmentalis
 2. Porta Catularia
 3. Porta Fontinalis
 4. Porta Sanqualis
 5. Porta Salutaris
 6. Porta Quirinalis
 7. Porta Collina
 8. Porta Viminalis
 9. Porta Esquilina
 10. Porta Querquetulana
 11. Porta Caelimontana
 12. Porta Capena
 13. Porta Naevia
 14. Porta Raudusculana
 15. Porta Lavernalis
 16. Porta Trigemina
 17. Porta Flumentana

Poorten in Aureliaanse Muur:

 1. Porta Flaminia
 2. Porta Pinciana
 3. Porta Salaria
 4. Porta Nomentana
 5. Porta Chiusa
 6. Porta Tiburtina (Porta S. Lorenzo)
 7. Porta Praenestina (Porta Maggiore)
 8. Porta Asinaria
 9. Porta Metrovia
 10. Porta Latina
 11. Porta Appia (porta S. Sebastiano)
 12. Porta Ardeatina
 13. Porta Ostiensis
 14. Porta Portuensis
 15. Porta Aurelia
 16. Porta Septimiana
 17. Porta Cornelia