-->


HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

ROMA ANTICA
Forum Romanum
   plattegrond
Palatijn
   plattegrond
Capitolinus
   plattegrond
Colosseum vallei
   plattegrond

Keizerfora
   plattegrond

Forum Boarium e.o.
(S.Maria in Cosmedin eo)
   plattegrond
Circus Maximus/Thermen van Caracalla
   plattegrond

De muren van Rome
   plattegrond

De consulaire wegen
   plattegrond

Catacomben
   plattegrond
Het Marsveld
(Pantheon, pza Navona eo)
   plattegrond
De Aventijn
(S.Sabina, piramide eo)
   plattegrond
De "Colle Oppio"
(S.Clemente, Domus aurea)
   plattegrond
De Caelius
(S.Stefano rotondo eo)
   plattegrond

De Esquilijn
(S.Maria Maggiore eo)
   plattegrond
Quirinalis
(Thermen Diocletianus eo)
   plattegrond
De Pincio
(Spaanse trappen eo)
   plattegrond
De area v/h Vaticaan
(Engelenburcht eo)
   
plattegrond
De Janiculus

   plattegrond
Trastevere
   plattegrond
De area v/d Laterani
(S.Giovanni in Laterano eo)
   plattegrond
De area van de S. Croce
(Porta Maggiore eo)
   plattegrond
De Tiber
   plattegrond

De Aquaducten
   plattegrond

Archaeologische musea
   
Testaccio
   plattegrond

Via Appia
   plattegrond

Lijst belangrijke monumenten


 

Het gebied van het Vaticaan in de Oudheid

Bezienswaardigheden:
 1. Ager Vaticanus
  1. plattegrond
 2. Mausoleum van Hadrianus (Engelenburcht)
 3. Pons Aelius
 4. Ponte Trionfale
 5. Horti van Agrippina
 6. Cippus met inscriptie
 7. Circus van Caligula
  1. Basiliek van Constantijn
  2. Necropool onder het Vaticaan
  3. Obelisk op St. Pietersplein
  4. Via Cornelia
  5. Meta Romuli
De moderne situatie:
 1. Vaticaanstad nu
 2. De Borgo wijk
 
 
 
 
 

Basilica Constantina S. Pietro


In 312 had keizer Constantijn de Grote zijn rivaal Maxentius verslagen bij de Pons Milvius. In de nacht voor de slag had Constantijn een droom gehad, waarin hem een engel met een kruis in de handen verscheen met de woorden erop "in hoc signo vinces" (in dit teken zult u overwinnen). Op de vroege ochtend van de slag liet hij zijn soldaten een kruis op hun uitrusting naaien. En inderdaad won Constantijn de slag bij de pons Milvius.
Daarom, tot het Christendom bekeerd, liet Constantijn verschillende grote basilieken bouwen. Eén daarvan was de Oude St. Pietersbasiliek, met het altaar recht boven het graf van Petrus. Dit graf bevond zich op een begraafplaats vlakbij het Circus van Caligula , de plaats waar Petrus de marteldood - omgekeerd gekruisigd - onderging in 68 nC. Als spoedig na zijn dood verrees er een klein grafmonument boven zijn graf, zodat de pelgims zijn graf konden herkennen.
De kerk behield haar oorspronkelijke architectonische vorm van een basiica met vijf schepen tot de 16e eeuw, toen begonnen werd met de bouw van de huidige St Pieters Basiliek.. (lees verder onder de afbeeldingen)
Gravure van de oude St. Pietersbasiliek rond 1450
Gravure van de oude St. Pietersbasiliek rond 1450

Dwarsdoorsnede van de oude St. Pieter vlak voor de afbraak (Jacopo Grimaldi 1590)
Dwarsdoorsnede van de oude St. Pieter vlak voor de afbraak (Jacopo Grimaldi 1590)

De priester Tiberio Alfarano, provenier van de Sint-Pieter, beschreef de kerk in De Basilicae Vaticanae antiquissima et nova structura tot in de kleinste details en tekende ook een grondplan. Nieuwere onderzoekingen en navorsingen hebben aangetoond dat dit werk een van de beste informatiebronnen over de oude Sint-Pieter is. De klokkentoren met de gouden aardbol en een bronzen weerhaan op de spits ontstonden pas in de 8ste eeuw (de tekening van Jacopo Grimaldi toont hem met de in de gotiek aangebrachte veranderingen); deze toren werd een voorbeeld voor vele andere klokkentorens.
Plattegrond van de oude St. Pietersbasiliek
Plattegrond van de oude St. Pietersbasiliek
Voor de basiliek lag een atrium (in het beroemde, aan Giotto toegeschreven mozaïek der Navicella) met een zuilenhal, met in het midden daarvan een bad waarin de gelovigen hun voeten konden wassen. Aan het eind van de 4de eeuw legde paus Damasus I een fontein aan waarin alle bronnen van de Vaticaanse heuvels samenstroomden, die door hun ongecontroleerde loop in de zuilenhal aan vele graven van pausen en beroemde personen ernstige schade hadden toegebracht. Het werk van deze paus werd in een door hemzelf ontworpen en in de grot aangebrachte inscriptie bewaard. De Damasusbronnen, waarboven een bronzen koepel op porfierzuilen rustte, werd aan het eind van de 5de en het begin van de 6de eeuw door paus Symmachus verfraaid. Hij liet de bronzen pijnappel (pigna) opstellen die zich thans in de Belvederehof bevindt, en versierde hem met dolfijnen en pauwen. Met het water uit de bronnen vulde paus Damasus ook het doopbekken van het Vaticaanse baptisterium, dat zich toen in het midden van het dwarsschip bevond en waar ook de stoel van Petrus moest staan.
De façade van de basiliek was met mozaïek ingelegd; een tweede, op last van Leo de Grote vervaardigd mozaïek werd onder Gregorius IX (1227-1241) gerestaureerd. Het stuk bestond uit twee delen met bovenaan de Verlosser met naast zich zijn apostelen, en beneden aan zijn voeten ter linkerzijde geknield Gregorius IX. In het gedeelte van de façade dat aan het atrium grensde, bevonden zich vijf portalen, waarvan het middelste het zilveren portaal werd genoemd, omdat het met bladzilver was versierd.

Binnen in de kerk verdeelden vier zuilenrijen de ruimte in vijf schepen. De dwarsbeuk reikte verder dan de muren van de lengtebeuk, waardoor het gebouw de vorm van een Latijns kruis kreeg. Voor de apsis bevond zich de schrijn boven het graf van Petrus. Aan de buitenkant was de schrijn voorzien van marmeren sierstukken, zodat hij terstond opgemerkt werd door iedereen die binnentrad. Een baldakijn, dat door vier spiraalvormige zuilen met kruisvormige wijnranken erop gedragen werd, overhuifde de plaats. Een hanglamp onder de baldakijn had de vorm van een kroon.

Voor een uitgebreide beschrijving van de grafmonumenten en kunstwerken in de oude St. Pieter