-->
S.Pietersplein

oud Rome strip
HET OUDE ROME - & - ROME VANAF DE MIDDELEEUWEN

Vaticaanstad: Lijst van Pausen t/m 384

Voor meer kerkelijke informatie en heiligenkalender etc. klik hier of hier.


S. = Heilig B. = Zalig

nr naam van - tot bijzonderheden
1 S. Petrus ? - 67 (of 64) stierf op 29 juni 67 de martelaarsdood
2 S. Linus 67 - 76 stelde de eerste 15 bisschoppen aan
3 S. Anacletus 76 - 88  
4 S. Clemens I 88 - 97 Kerk S. Clemente.
5 S. Evaristus 97 - 105  
6 S. Alexander I 105 - 115  
7 S. Sixtus I 115 - 125  
8 S. Telesphorus 125 - 136  
9 S. Hyginus 136 - 140  
10 S. Pius I 140 - 155  
11 S. Anicetus 155 - 166  
12 S. Soterus 166 - 175  
13 S. Eleutherius 175 - 189  
14 S. Victor I 189 - 199  
15 S. Zepherinus 199 - 217  
16 S. Callistus 217 - 222 Bouwde de Catacomben van Callistus
  Hippolytos 217 - 235  
17 S. Urbanus I 222 - 230 Vervolgingen onder Alexander Severus
S. Caecilia in Trastevere
18 S. Pontianus 230 - 235  
19 S. Anterius nov. 235 - jan. 236 1e paus die in de Catacomben van Callistus is begraven.
20 S. Fabianus jan. 236 - jan. 250 1e slachtoffer van de vervolging onder Decius (250 - 251)
21 S. Cornelius mrt. 251 - apr. 253  
  Novatianus 251 - 258  
22 S. Lucius I jun. 253 - mrt. 254  
23 S. Stephanus I mei 254 - aug. 257  
24 S. Sixtus II aug. 257 - aug. 258  
25 S. Dionysius jul 259 - dec. 268 Wegens vervolgingen pas na een jaar gekozen
26 S. Felix jan. 269 - dec. 274  
27 S. Eutychianus jan. 275 - dec. 283  
28 S. Caius dec. 283 - apr. 296  
29 S. Marcellinus jun. 286 - okt. 304 Grote christenvervolging onder Diocletianus (280 - 305) Martelaren o.a. S. Sebastianus, S. Agnes.
30 S. Marcellus I jun. 308 - jan. 309 Door de vervolgingen enkele jaren geen paus.
31 S. Eusebius apr. 309 - aug. 309  
32 S. Melchiades jul. 311 - jan. 314 313 edict van Milaan: Constantijn de Grote erkent het Christendom, einde vervolgingen.
Begin bouw St. Jan van Lateranen
33 S. Silvester I jan. 314 - dec. 335 Concilie van Nicea
34 S. Marcus jan. 336 - okt. 336  
35 S. Julius I feb. 337 - apr. 352  
36 S. Liberius mei 352 - sept. 366 Besluit tot bouw S. Maria Maggiore
37 S. Damasus I okt. 366 - dec. 384 Christendom wordt staatsgodsdienst in 380.
Concilie van Constantinopel I (381)
       
       
 
 
 
 
 
 
 

 

Lijst van de Pausen
 
  1. tot 384
  2. 384 - 657
  3. 657 - 867
  4. 867 - 1003
  5. 1004 - 1415
  6. sinds 1417